Oferta cenowa

Wybierz ofertę dopasowaną dla swojego dziecka

Cennik

1200 zł

ABONAMENT MIESIĘCZNY

  • Całodzienna opieka w wymiarze do 10h
  • Zajęcia edukacyjne (program żłobka)
  • Zajęcia z przyrodnikiem
  • Dogoterapia

12,70 zł

Wyżywienie

Opłata za 4 posiłki. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych posiłków.
  • Śniadanie
  • Drugie śniadanie
  • Obiad (zupa i drugie danie)
  • PodwieczorekInne opłaty

- Istnieje możliwość opieki do 5h dziennie - czesne wynosi 850 zł.
- Wpisowe - 400 zł. Opłata jednorazowa na okres trwania umowy. Obejmuje: ubezpieczenie NNW dziecka, materiały higieniczne (nocnik, śliniaki, naczynia itp.) i materiały plastyczne. Kontynuacja umowy - 200 zł. W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
- Każda rozpoczęta godzina po godzinach pracy żłobka - 40 zł.

W roku 2021 Żłobek Mali Przyrodnicy otrzymuje dotację z programu Maluch+.
Miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł.


Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2021

Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka i wynosi:

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 1,70 zł.

Średnio miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi 357 zł oraz dodatkowo 504 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10 godzin opieki dziennie).