Oferta cenowa

Wybierz ofertę dopasowaną dla swojego dziecka

Cennik

1950 zł

ABONAMENT MIESIĘCZNY

Opłata za czesne
Styczeń - czerwiec 2024 pakiet do 10 h 1950 zł
Lipiec - grudzień 2024 pakiet do 10 h 2000 zł

Styczeń - czerwiec 2024 pakiet do 5 h 1600
Lipiec - grudzień 2024 pakiet do 5 h 1650
  • Całodzienna opieka w wymiarze do 10h
  • Zajęcia edukacyjne (program żłobka)
  • Zajęcia z przyrodnikiem
  • Dogoterapia

19,00 zł

Wyżywienie

Stawka podstawowa - 19zł / dzień
Dieta - 21,50 zł / dzień

Opłata za 4 posiłki. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych posiłków.
Cena może zmienić się w trakcie trwania umowy.
  • Śniadanie
  • Drugie śniadanie
  • Obiad (zupa i drugie danie)
  • PodwieczorekInne opłaty

- Istnieje możliwość opieki do 5h dziennie - czesne wynosi 1650 zł.
- Wpisowe - 400 zł. Opłata jednorazowa na okres trwania umowy. Obejmuje: ubezpieczenie NNW dziecka, materiały higieniczne (nocnik, śliniaki, naczynia itp.) i materiały plastyczne. W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
- Każda rozpoczęta godzina po godzinach pracy żłobka - 40 zł.


Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2023

Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka i wynosi:

1) 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

2) 6 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 3,50 zł.

Średnio miesięczne dotacje na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynoszą 735 zł, 1260 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 400 zł z ZUS. Łączna kwota dofinansowania wynosi odpowiednio 1135 lub 1660 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych.